Satser og regler for kost og overnatting 2024

Ansatte som reiser i forbindelse med jobb har krav på godtgjørelse for kost og overnatting. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan fritt avtale et beløp som skal kompensere for disse utgiftene, men staten har likevel klare regler på hvor mye som kan utbetales uten at den ansatte må skatte av det (trekkfrie godtgjørelser). For personlig næringsdrivende gjelder kun fradrag for dokumenterte kost- og overnattingsutgifter.

Les også: Kilometergodtgjørelse for yrkeskjøring 2024

Statens satser for kost/diettgodtgjørelse 2024

Satsene for kost/diettgodtgjørelse fastsettes av staten og avhenger av reisens varighet, om den inkluderer overnatting eller ikke og hvilken type overnatting som benyttes. For langtransportsjåfører gjelder egne satser. Følgende satser gjelder for 2024:

 • Reiser på over 12 timer med overnatting (døgndiett): 940 kr
 • Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer (dagdiett): 369 kr
 • Kost på reiser over 12 timer uten overnatting (dagdiett): 686 kr

Satser for trekkfri kost/diettgodtgjørelse 2024

Skattedirektoratet fastsetter hvert år regler og satser for hvor mye av kostgodtgjørelsen som kan utbetales trekkfritt. Følgende satser gjelder for 2024:

 • Døgndiett ved overnatting på hotell: 658 kr
 • Døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheter (f.eks. pensjonat eller hybel): 400 kr
 • Døgndiett ved annen overnatting med kokemuligheter (f.eks. hybel eller privat overnatting): 102 kr
 • Døgndiett for langtransportsjåfører: 400 kr
 • Dagdiett – f.o.m 6 timer til og med 12 timer: 200 kr
 • Dagdiett – over 12 timer: 400 kr

Dersom arbeidsgiver utbetaler godtgjørelse som er høyere enn de trekkfrie satsene, skal overskuddet beskattes:

Diettgodtgjørelse: 940 kr
Skattefri sats: – 658 kr
Skattepliktig beløp: 282 kr

Måltidstrekk

Hvis ett eller flere måltider dekkes etter regning eller er påspandert under reisen, skal det trekkes en prosentsats fra diettgodtgjørelsen. Satsene gjelder både for dagreiser og reiser med overnatting:

 • Trekk for frokost – 20%
 • Trekk for lunsj – 30%
 • Trekk for middag – 50%

Eksempel:

Du er på jobbreise i over 12 timer med overnatting på hotell og får dekket frokost og lunsj på reisen. Dette kan utbetales trekkfritt:

Døgndiett ved overnatting på hotell: 658 kr
Trekk for frokost (20%): – 132 kr
Trekk for lunsj (30%): – 197 kr
Trekkfri kostgodtgjørelse utbetalt: 329 kr

Dekking av overnatting

Dersom reisen inkluderer overnatting på hotell eller lignende, skal utgiftene dekkes etter regning. Arbeidsgiver må sørge for at det er tilgjengelige overnattingsmuligheter på stedet, samt at overnattingstedet oppfyller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor rimelige kostnadsrammer. Ulegitimert sats (overnatting uten kvittering) er på 435 kr per døgn. Dette kommer i tillegg til eventuell kost/diettgodtgjørelse på reisen.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

Relaterte artikler