Rådgiving

Enten du har drevet egen virksomhet lenge eller nylig startet opp, er det mange spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp underveis. Våre erfarne fagfolk har vært innom det meste, og bistår med rådgivning til alle typer firma. Du finner også store mengder gratis fagstoff på sidene våre.

Økonomisk rådgivning

Enten du har drevet egen virksomhet lenge eller nylig startet opp, er det mange spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp underveis. Våre erfarne fagfolk har vært innom det meste og bistår med rådgivning til alle typer bedrifter. Du finner også store mengder gratis fagstoff på sidene våre.

Regnskapshjelp tilbyr skreddersydde løsninger for din bedrift som fokuserer på å forbedre lønnsomheten. Vi tilbyr i utgangspunktet økonomisk rådgivning til våre regnskapskunder, og dette omfatter blant annet regnskapsanalyse, budsjett, årsregnskap, styrearbeid og etablering av firma.

  • Regnskapsanalyse: Vi tilbyr en grundig analyse av bedriftens regnskapstall for å gi deg en oversikt over økonomien. Ved å bruke nøkkeltall kan vi danne grunnlag for lønnsom drift og strategiske beslutninger for fremtiden.
  • Budsjett: Når du planlegger for fremtiden, er budsjettet ditt viktigste verktøy. Vi kan veilede deg med å utarbeide et budsjett som gir et solid grunnlag for å ta beslutninger.
  • Årsregnskap: Årsregnskapet gir en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå. Som autoriserte regnskapsførere har vi god erfaring med å utarbeide årsregnskap, og kan hjelpe deg med denne viktige oppgaven.
  • Styrearbeid: Arbeidet mot styret kan være omfattende, fra planlegging av utbytte til virksomhetsstyring og strategi. For å kunne legge best mulige planer for virksomheten, er det viktig med korrekte tall og grundige analyser. Vi hjelper deg med styrearbeidet og sørger for at de formelle kravene blir ivaretatt.
  • Etablering av firma: Når du skal etablerte et nytt firma er det mange ting å ta hensyn til. Vi kan hjelpe deg med valg av selskapsform, oppsett av regnskap og hvordan selskapet kan skaffe tilstrekkelig kapital.
kontakt oss

Thank you!

Your submission has been received.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Være OBS!

None of the links here are affiliate links. There's no profit here. I hope you can get as much out of these resources as I do.

Flere tjenester