Priser på regnskapstjenester

Timepris

Bokføring, lønn og
fakturering

Kr 835 per time

Årsoppgjør, rådgiving og andre konsulenttjenester

Kr 1.175 per time

Priser er uten mva.

Lisens

Lisens BASIS

Kr 129 per mnd.

Obligatorisk programvarelisens for de som ikke betaler lisens direkte til systemleverandør. Faktureres hvert halvår. Priser er uten mva.

Fastpris

Bronse

13.380,-

per år

Inntil 150 bilag

sølv

21.360,-

per år

Inntil 300 bilag

gull

27.600,-

per år

Inntil 500 bilag

platinum

44.400,-

per år

Inntil 1000 bilag

Fastprisene gjelder for bokføring, avstemminger og innsending av MVA-oppgaver. Andre tjenester kommer i tillegg, etter timepris for påløpt tid. Fastprisene forutsetter at bilagsmateriellet leveres komplett og innenfor gjeldende tidsfrister. Overstiger man bilagsantallet i løpet av et regnskapsår blir man etterfakturert opp til korrekt pakke. Det nye bilagsantallet vil da være gjeldende frem til man evt. kommer innunder en pakke med et annet bilagsantall.
Priser er uten mva.

Dette får du

Skreddersydd regnskapsføring til firmaet ditt

Tilgang til alle bilag og rapporter på nett

Rådgiving og hjelp akkurat når du trenger det

Vil du vite mer?