Kilometergodtgjørelse for yrkeskjøring 2024

Når en ansatt bruker sin private bil i forbindelse med arbeidet (yrkeskjøring), kan arbeidsgiver utbetale kilometergodtgjørelse – også kalt kjøregodtgjørelse eller bilgodtgjørelse. Selv om godtgjørelsen ikke er et krav, velger mange arbeidsgivere å inkludere dette i arbeidsavtalen. I slike tilfeller er det viktig å være klar over at deler av godtgjørelsen kan være skattepliktig. Ansatte må også levere reiseregning til arbeidsgiver for å få utbetalt kilometergodtgjørelse.

Les også: Satser og regler for kost og overnatting 2024

Hva er kilometergodtgjørelse og hva dekker den?

Kilometergodtgjørelse er penger den ansatte får tilbake for å ha brukt sin private bil i jobbsammenheng. Hensikten med godtgjørelsen er å dekke utgifter den ansatte har i forbindelse med kjøring av egen bil i arbeidstiden, som for eksempel drivstoff, dekk, slitasje, vedlikehold og service.

Kjøring som gjøres i forbindelse med jobbsammenheng kalles ofte for yrkesreiser. Dette omfatter ærender du gjør mens du er på jobb, for eksempel kjøring til kundemøter eller transportering av varer. Kilometergodtgjørelsen dekker imidlertid ikke kjøring mellom hjemmet og arbeidsplassen (arbeidsreiser).

Satser for kilometergodtgjørelse 2024

Statens satser for kilometergodtgjørelse på bil og elbil er satt til 4,90 kr per kilometer i 2024.
Disse satsene gjelder uansett kjørelengde og om reisen er innenlands eller utenlands. For enkelte utenlandsreiser vil satsene oppgis i lokal valuta, avhengig av valutakursene som er offentliggjort av Norges Bank.

Satser for trekkfri kilometergodtgjørelse 2024

I 2024 er satsen for trekkfri kilometergodtgjørelse satt til 3,50 kr per kilometer. Det vil si at av det totale beløpet på 4,90 kr, er 3,50 kr skattefrie. Det skal trekkes skatt av den resterende satsen på 1,40 kr per kilometer.

Eksempel

En ansatt har kjørt 1500 km med sin private bil i forbindelse med transport av varer.
Regnestykket for skattepliktig godtgjørelse blir som følgende:

Utbetalt kilometergodtgjørelse: 7350 kr (1500 km x 4,90 kr)
Trekkfri kilometergodtgjørelse: – 5250 kr (1500 km x 3,50 kr)
Skattepliktig godtgjørelse: 2100 kr

Satser for trekkfri tillegg til kilometergodtgjørelse

I noen tilfeller kan den ansatte ha krav på ekstra tillegg ved bruk av egen bil. Følgende tillegg er skattefrie:

  • Tillegg for passasjer: 1,00 kr per passasjer per kilometer
  • Kjøring på skogs- og landevei: 1,00 kr per kilometer
  • Tillegg for utstyr som ikke kan plasseres i bagasjerom eller på takgrind (f.eks. tilhenger): 1,00 kr per kilometer

Dersom satsene er høyere enn 1,00 kr per kilometer, skal overskuddet beskattes.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

Relaterte artikler