Viktig å huske maksgrensen for årlige kontantkjøp

Publisert 08.9 2011 av i emnekategorien Lover og regler, Nyheter

Visste du at hele fradraget faller fra hvis du betaler mer enn kr 10 000 kontant for varer og tjenester? De nye reglene for kontantkjøp kom 1. januar 2011, og mange næringsdrivende måtte endre gamle vaner for ikke å miste næringsfradrag. Men det har vært litt uklart hvordan reglene skulle tolkes. 24. august kom derfor Skattedirektoratet […]

Forslag om billigere AS lagt frem i dag

Publisert 02.9 2011 av i emnekategorien Drive firma, Lover og regler, Nyheter

I dag la regjeringen fram et endelig forslag til ny aksjelov, der hovedendringen blir lavere kapitalkrav for aksjeselskaper. For 30 000 kroner skal du nå kunne ha et ferdig stiftet AS. Kravet om at revisor må godkjenne aksjekapitalen er foreslått fjernet. Tanken er at bankene skal kunne bekrefte kapitalen, så lenge det kun dreier seg […]

Revisjonsfritaket trår i kraft 1. mai

Publisert 15.4 2011 av i emnekategorien Lover og regler, Revisjon

Vedtaket om revisjonsfritak for mindre aksjeselskaper ble i dag banket igjennom av Kongen i Statsråd. Regnskapshjelp har tidligere beskrevet forslaget til endringer og hvilke vilkår bedriften må oppfylle for å kvalifisere til fritak. I forbindelse med de tidligere behandlingene i Stortinget ble det nevnt at det kunne komme overgangsregler som ville gi bedriftenes styre mulighet […]

Høyere purregebyr i 2011

Publisert 04.1 2011 av i emnekategorien Aktuelt, Lover og regler

Fra 1. januar i år satte staten opp inkassosatsen til 610 kroner, og det betyr at purregebyret økte fra 60 til 61 kroner. For de som sender inkasso betyr økningen i inkassosatsen at gebyret de kan ta på betalingsoppfordringer også øker noen kroner, til kr 183. Forsinkelsesrenten forblir uendret på 9 prosent første halvår i […]

Strengere regler for kontantbetaling

Publisert 15.12 2010 av i emnekategorien Lover og regler

Fra 1. januar 2011 er det ikke lenger skattemessig fradrag eller refusjon av inngående merverdiavgift på kontantbetalinger over kr 10 000. Målet er å vanskeliggjøre svart betaling og hvitvasking av penger. Flere betalinger som gjelder samme leveranse, tjeneste, kontrakt el. l. (dvs. løpende eller periodiske ytelser som f.eks. telefon, husleie, regnskap, revisjon osv.) blir av Skatteetaten regnet […]